AKAY CADIR BRANDA, Sanliurfa  da 2010 yılında çadır imalatında faaliyet göstermeye başlamıştır.