TARİHİ OSMANLI ÇADIRLARI VE ÖZELLİKLERİ

Otağ-ı Asafi, Paşa Çadırı, Divan Çadırı Vezirlere mahsus çadırdır. Çok geniş bir alana oturtulmuş birkaç direkli, padişah çadırları gibi içi, dışı nakışlı sayebanlar ile süslü duvar ve tavanları iki kat kumaştan yapılmış, pencereleri ve perdeleri bulunan muhteşem bir çadırdır. Etrafı çadır bezinden yapılmış bir perde ile örtülerek içeri girilmesi hatta görülmesi yasak olan bir meydan halindedir. Bu çadırda sadrazam ve sardar-ı ekremler (başkumandanlar) toplantı yaparlar, resmi kabulde bulunurlar. Savaş görüşmelerinin planlan burada yapılır, ziyafetler burada verilir, devlet adamları burada kabul edilirdi. Bu çadır, ara bir çadırla padişah çadırına bağıntılı olurdu. Halvet Çadırı Sadrazamın şahsına mahsus olup, bu çadırda yatıp dinlenirdi. Padişah çadırında olduğu gibi bu çadırlarda da soğuk havalara karşı tok, kalın, sırma işlemeli bezden yapılırdı. İçerinin dıştan görünmemesi için etrafına çevrilen dış etekliğin (zokak) önünde bir de kapısı bulunurdu. Sokaklu Çadır, Perdeli Çadır İpler ve bezlerden meydana gelen perdeli çadır, sefer sırasında sancakbeyinin barınağı görevini yapardı. Aynı şekilde abrizli çadırlara da rastlanmaktadır. Abriz terimi Farsça olup, kuyudan su çekmeye yarayan kovayı ifade etmektedir. Abrizli çadır teriminden muhtemelen, kısa bir temizlik yapılabilecek perdeli çadırı anlamak mümkündür. Çadır-ı Hazine Hazine çadırı, sancakbeyinin sefer sırasında savaş hazinelerini muhafaza ettiği çadırdır. Kurba Çadır, Hamam Çadırı Kurba ismi verilen çadır aynı zamanda hamam olarakta kullanılmakta idi. Hastahane Çadırı İçerisi değişik bölmelere ayrılmış, hastalara mahsus çadırlardır. Kilar Çadırı, Çadırı Kilar Bu çadır, sefer sırasında yiyecek stoklarının saklanmasına yaramaktadır. Çadır-ı Saraçhane Bu çadır da, eyer ve deri işlerinin yapıldığı çadırdır. Çadır-ı Matbah, Mutfak Çadırı Mutfak görevi yapacak bir çadırdır. Çile Çadırı, Ceza Çadırı Cezalı askerler için kullanılan hapishane ve çile çadırlarıdır. Muhtelif Sınıf Asker Çadırları Kapıkulu denilen piyade ve benzeri meslek sınıfı askerlerinin yatmaları ve dinlenmeleri için kullanılan hemen hemen birbirinin aynı yapıda olan çadırlardır. Süvari askerlerine mahsus ve içeride kılıç, mızrak, gibi silahlan ile koşum takımlannı muhafaza edebilecekleri bölmeler bulunur. Bu çadırlara ilave olarak kullanılmış olan çadır türleri şöyle sıralanabilir. “Kapalı Memşa” (Hela Çadırı) “Tepeli Memşa” (Kapalı Memşa) “Tenteli Memşa” “Tepeli Çeşme Çadırı” “Açık Çeşme Çadırı” “Kubbe Çadırı” “İbadet Çadırı” “Gizli Görüşme Çadırı”.

otag-i-humayun-padisah-cadiri-hunkar-cadiri

Bir Yorum Yazın